Saro

Saro 21" Cotton Napkin, Cotton in White, Size 21"H X 21"W | Wayfair DM005.W21S

Saro Dress your table in contemporary style with Saro lifestyle's this 21" Napkin in timeless white. | Saro 21" Cotton Napkin, Cotton in White, Size 21"H X 21"W | Wayfair