Gosha Rubchinskiy

Gosha Rubchinskiy round frame sunglasses - Blue

Blue round frame sunglasses from Gosha Rubchinskiy. This item comes with a protective case.